Programové prohlášení kandidáta na funkci rektora MU

 pro funkční období 1.9.2004 - 31.8.2007

 

Problémy, které vidím:

 • Studenti se mezi fakultami musí zdlouhavě přepravovat linkami MHD.

 • Česká republika stále nemůže najít trvalé úložiště jaderného odpadu.

 • Nejsou vyjasněny právní nároky na mimozemská tělesa ve Sluneční soustavě.

 • prostitutky a jejich pasáci nemají žádnou odpovídající vysokou školu.

 • uživatelé drog trpí jejich nedostatečnou kvalitou, stejně tak uživatelé dopingu.

 • české zdravotnictví se hroutí, potřebuje lepší vedení.

 • rektor a prorektoři nemají žádný běžně nošený viditelný odznak své funkce.

 • na MU jsou nedostatečně zastoupeny obory studující světové velmoci, stále jenom hrstka světových státníků dostala některé z ocenění udělovaných univerzitou.

 • MU je zaměřena příliš materialisticky, málo se orientuje na duchovní oblast.

 • studenti psychologie na FF a FSS si sice formálně mohou registrovat na ISu předměty svého oboru z druhé fakulty, reálně to však často nelze realizovat kvůli tomu, že při zápisu dostávají přednost studenti mateřské fakulty, podobná situace možná je i jinde.

 • zkostnatělý systém provozu kolejí a menz.

 • povinný tělocvik pro studenty, kteří sportovat nechtějí, naopak jeho zpoplatnění pro studenty, kteří sportovat chtějí.

 • univerzita nijak nechrání svůj vzdušný prostor.

  

Co hodlám udělat ve funkci rektora MU:

 • odpustit si poplatky za další (případně delší) studium.

 • zavést rektorovo právo první noci vůči nově přijatým studentům (zejména studentkám) MU.

 • výstavba metra spojujícího objekty MU. Trasa A: PF-LF-FSS-PřF-PrF. Trasa B: FI-PrF (přestupní stanice)-ESF-Univerzitní kampus Bohunice-Ústřední hřbitov.

 • zřízení úložiště jaderného odpadu v univerzitním kampusu Bohunice.

 • zřízení elektráren na zpracování energie biomasy z konopí pěstovaného studenty MU.

 • prohlášení planety Jupiter za výsostné území MU.

 • zřízení Katedry erotických studií v rámci FSS MU. Katedra bude zajišťovat bakalářský studijní program „Erotická studia“. Úspěšní absolventi si budou moci dále rozšiřovat teoretické znalosti oboru v navazujícím magisterském programu „Kuplířství“.

 • zřízení mezifakultního studia mezi chemickou sekcí PřF a ESF, studijní program „Výroba a distribuce (samozřejmě pouze legálních) drog“.

 • mezi FSpS a LF zřízení mezifakultního studijního programu „Doping“.

 • zřízení mezifakultního studijního programu „Nemocniční management“ mezi LF a ESF.

 • vedení univerzity bude nosit rusta copánky.

 • zřízení oboru Japanologie na FF MU.

 • udělení zlaté medaile MU Usámovi bin Ládinovi (živému či mrtvému).

 • zřízení Teologické fakulty MU.

 • rezervace 20% míst v kurzech oborů psychologie na FF a FSS pro studenty stejného oboru druhé fakulty.

 • privatizace kolejí a menz.

 • zrušení povinných kurzů tělesné výchovy, návrat zpět k bezplatným (v rozumném množství) dobrovolným kurzům.

 • zakoupení jednoho gripenu.

 

 Jak potřebné změny na MU financovat:

 • pronájem metra širší veřejnosti.

 • státní odškodnění za umístění úložiště jaderného odpadu v areálu MU.

 • prodej pozemků na Jupiteru (1 Kč za m2 ?)

 • prodej vysokoškolských titulů (Bc. – 1000 $, Mgr. – 3000 $, MUDr. – 5000 $, PhD. –       7000 $), v případě levnější čínské konkurence snížit ceny.

 • prostituce studentů a studentek katedry ES FSS MU.

 • výroba a distribuce (za dané politické situace legálních) drog vyrobených chemiky na PřF MU, zejména zřízení pivovaru na Rektorátě, výroba piva značky „Rektor“.

 • vývoj nových ještě nezakázaných dopingových metod pro české i zahraniční sportovce.

 • obdržení odměny vypsané za hlavu Usámy bin Ládina vládou USA, přijde-li si pan Ládin převzít medaili osobně.

 • prodej odpustků podepsaných děkanem TF.

 

V Brně dne 26.1.2004

 Václav Linkov