CENY A VYZNAMENÁNÍ

 

 Čestná vědecká hodnost doktora věd

 • prof. dr. John Tyrrell,  profesor Univerzity v Cardiffu

 • prof. dr. Manuel Cardona, emeritní ředitel Institutu Maxe Plancka ve Stuttgartu

 • prof. dr. Herwig Friesinger, profesor Vídeňské univerzity

Velká zlatá medaile MU

 • Süleyman Demirel, 9. prezident Turecké republiky

Zlatá medaile MU

 • prof. PhDr. Jaroslav Fryčer, CSc., profesor Filozofické fakulty MU

 • prof. Dr. rer. nat. habil. Eckhard Herrmann, profesor HTW Dresden

 • prof. PhDr. Jan Janák, CSc., profesor Filozofické fakulty MU

 • prof. MUDr. Jaroslav Kos, emeritní profesor Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

 • prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc., profesor Přírodovědecké fakulty MU

 • doc. PhDr. Růžena Ostrá, CSc., docentka Filozofické fakulty MU

Stříbrná medaile MU

 • prof. dr. Robert Porter, profesor Univerzity v Glasgow

 • prof. RNDr. Ján Tomlain, DrSc., profesor Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě

 • prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc., profesor Ústavu pro klasická studia AV ČR v Praze

 • prof. RNDr. Ladislav Skula, DrDc., profesor Přírodovědecké fakulty MU

Cena rektora MU za významný tvůrčí čin

 • prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., FSS, za dílo „Pozvání do psychologie osobnosti: člověk v zrcadle  vědomí a jednání“, Barrister&Principal, Brno, 2002

 • doc. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., PrF, za publikaci „Právo mezinárodního obchodu“, Masarykova univerzita, Brno, 2001

 • doc. PhDr. Milena Bartlová, CSc., FF, za monografii „Poctivé obrazy (Deskové malířství v Čechách a na Moravě 1400–1460)“, Argo, Praha, 2001

 • doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.,  PdF, za publikaci „Dějiny volyňských Čechů“, Masarykova univerzita, Brno, 2001

 • prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. a doc. MUDr. Jan Starý, CSc., LF, za knihu „Leukémie“, Grada Avicenum, Praha, 2002

Cena rektora MU pro nejlepší studenty doktorských studijních programů

 • MUDr. Jana Nováková, Ph.D., LF

 • MUDr. Lenka Veverková, LF

 • Mgr. Kateřina Janků, FSS

 • Gaston Guillermo Bocaz Beneventi, PřF               

 • Mgr. Jan Zouhar, Ph.D., PřF 

 • Mgr. Tomáš Zurawski, PřF

 • Mgr. Aleš Horák, FI   

 

Ostatní ceny a čestná uznání udělená pracovníkům Masarykovy univerzity v roce 2002

Filozofická fakulta:

 • prof. PhDr. Dušan Holý, DrSc. – Státní vyznamenání za zásluhy o Českou republiku v oblasti kultury

 • doc. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. – Rytíř akademických palem – francouzské státní vyznamenání za pedagogickou činnosti a šíření francouzské kultury

Právnická fakulta:

 • Mgr. Radim Charvát – Medaile ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně

Přírodovědecká fakulta:

 • Mgr. Dominik Munzar, Ph.D. – Medaile ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně za teoretické práce o optických vlastnostech supravodivých kuprátů

 • Mgr. Naděžda Špačková – Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty doktorských studijních programů