GMO - Další užitečné informace     


Další užitečné informace

Aktuální (vzorová) Oznámení o nakládání s GMO pro MŽP
Provozní řády pro nakládání s GMO na pracovištích MU
Havarijní plány na pracovištích MU, které nakládájí s GMO