GMO - Provozní pravidla na MU     


Provozní pravidla na MU

Stručný přehled pravidel

Před započetím nakládání s GMO na pracovišti je třeba připravit "Oznámení ", které předává rektor MU na MŽP ČR. Následně je třeba dodržovat pravidla stanovená v "Provozním řádu" konkrétního pracoviště a znát místně specifické "Havarijní plány". Každoročně se připravují "Hlášení" pro MŽP. Všichni pracovníci (včetně studentů) nakládající s GMO prochází pravidelným "Školením ".

Oznámení pro MŽP

Oznámení obsahuje povinné informace, zejména

Provozní řády

Obsahují důležité provozní informace, které zajišťují bezpečné nakládání s GMO na pracovišti, zejména:  

Havarijní plány

Obsahují důležité informace a směrnice pro případ havárie na pracovišti, kde se nakládá s GMO, zejména:  

Další povinnosti a provozní pravidla

Každý, kdo nakládá s GMO je povinen podávat pravidelná hlášení MŽP. Hlášení připravují pracoviště v součinnosti s Pověřenou osobu MU