GMO - Vzdělávání, školení     


Vzdělávání, školení

Každý pracovník, který nakládá s GMO je povinen v pravidelných intervalech absolvovat Specializované školení.

Smyslem školení je připomenout povinnosti osob nakládajících s GMO na pracovištích MU. Školení na pracovištích probíhá 1x ročně, studenti jsou proškolování v rámci povinné přednášky.

Stručný obsah školení (viz přiložený soubor PDF) Školení vede a testy organizuje odpovědná osoba CEBE.