Infekční látky - Interní kontrola MU     


Interní kontrola MU

Interní kontrolu dodržování pravidel (sledování aktuálnosti Provozních řádů atd.), sledování pravidelných zdravotních prohlídek a školení zajišťuje 1x ročně Centrum Bezpečnosti a odpovědná osoba MU.