Infekční látky - Vzdělávání, školení     


Vzdělávání, školení

Každý pracovník a student, pro kterého existuje riziko expozice biologickým činitelům, je povinen v pravidelných intervalech absolvovat Specializované školení.

Smyslem školení je připomenout povinnosti a pravidla bezpečného provozu. Studenti jsou proškolováni v rámci specializované přednášky.

Školení vede a testy organizuje odpovědná osoba CEBE.