Ionizující záření - Další užitečné informace     


Další užitečné informace

Veškeré informace týkající se problematiky IZ a jaderných materiálů najdete na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB, http://www.sujb.cz ).

Stránky Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE - anglicky IAEA - International Atomic Energy Agency, http://www.iaea.org).

Velice zajímavé informaci z oblasti radiační ochrany, včetně např. aktuálních dávkových příkonů z různých měřících stanic v ČR, najdete na stránkách Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO, www.suro.cz ).

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO, http://www.surao.cz/ ) je organizační složka státu zřízená na základě § 26 zákona č. 18/1997 Sb. , o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon). Posláním SÚRAO je zajišťovat na území České republiky bezpečné ukládání radioaktivních odpadů (RAO) v souladu s požadavky na ochranu člověka i životního prostředí před nežádoucími vlivy těchto odpadů.