Ionizující záření - Vzdělávání, školení     


Vzdělávání, školení

Všichni radiační pracovníci (včetně studentů), kteří nakládají s IZ, musí být pravidelně proškolováni a přezkušováni (dle atomového zákona jednou ročně), teprve poté můžou pracovat jako radiační pracovníci.

Proškolování a přezkušování provádí dohlížející osoba nad radiační ochranou na MU. Ta také vede evidenci o proškolených a přezkoušených osobách. Podrobné informace získáte přímo od této osoby (viz záložka Základní informace MU).

Školicí materiál pro pracoviště ILBIT najdete zde. Test pro radiační pracovníky na těchto pracovištích naleznete zde. Testy prosím vyplňte a odešlete na email 9953@mail.muni.cz nejpozději do 31.1.2016. Kdo toto neučiní, bude vyškrtnut ze seznamu radiačních pracovníků a nebude mu umožněno pracovat s radionuklidy, ani vstupovat do místností, ve kterých se s radionuklidy pracuje.