Toxiny     


Toxiny

Zákaz biologických zbraní

Dne 10. dubna 1972 byla v Moskvě, Londýně a Washingtonu podepsána Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení. Mnohé z aspektů Úmluvy byly v ČR zapracovány do textu Zákona č. 281/2002 Sb. (Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů) a prováděcí Vyhlášky č. 474/2002 Sb.

Přílohy Vyhlášky tvoří seznam Vysoce Rizikových Biologických Agens a Toxinů (VRAT) seznam Rizikových Biologických Agens a Toxinů (RAT). Na těchto seznamech jsou uvedeny konkrétní jména a názvy virů, rickettsií, chlamydií, bakterií, mikroskopických hub a toxinů atp., které jsou z hlediska Úmluvy a Zákona považovány za rizikové a každý kdo nakládá s některým z VRAT nebo RAT musí podle zákona zajistit řadu požadavků.

Národním orgánem odpovědným za provádění závazků vyplývajících z Úmluvy je Státní Úřad pro Jadernou Bezpečnost (www.sujb.cz ), který odpovídá za kontrolu provádění zákona. Masarykova univerzita v souladu se zákonem nakládá pro vědecko-výzkumné účely s některými (vysoce) rizikovými toxiny a agens. V sekci "Rizikové toxiny a agens" jsou informace MU k této problematice.

Mgr. Jiří Novák, Ph.D.
Výzkumné centrum RECETOX, PřF MU
tel. 54949 3852, e-mail: novakj@recetox.muni.cz