Toxiny - Provozní pravidla na MU     


Provozní pravidla na MU

(V)RAT - Provozní pravidla MU

V této sekci získáte důležité informace jak postupovat pokud potřebujete pro svůj výzkum nakládat s vysoce rizikovými toxiny a agens a jaká provozní a bezpečnostní pravidla je třeba dodržovat při nakládání:

Kdy potřebuji plnit formální náležitosti?
Zákon a vyhláška regulují pouze určité konkrétní látky - toxiny a agens. Nejprve prověřte jaký je Váš konkrétní případ - zda a jaké podmínky je třeba splnit. Pro rychlejší orientaci je k dispozici jednoduché Rozhodovací schéma.

Žádost o povolení od SÚJB
Je-li Vaším případem, že potřebujete nakládat s VRAT (Vysoce Rizikovými Agens a Toxiny) je třeba nejdříve požádat o povolení od SÚJB (event. Ohlásit užívání v případě rizikových agens a toxinů - RAT). Pro rychlejší orientaci je k dispozici orientační návod a přehled formalit, které je třeba připravit (Žádost o povolení od SÚJB).

Další povinnosti a provozní pravidla
V případě úspěšného získání Povolení of SÚJB je následně třeba plnit další povinnosti, zejména: Provozní řády
Na každém pracovišti existuje místně-specifický PROVOZNÍ ŘÁD (v návaznosti na provozní řád celého pracoviště), který definuje konkrétní pravidla v prostorách vyčleněných pro nakládání s (V)RAT. K dispozici je Příklad (vzor) Provozního řádu .

Havarijní plány
Každé pracoviště MU vypracuje také místně-specifický HAVARIJNÍ PLÁN, který definuje konkrétní pravidla a postupy pro případ nepředvídaných událostí nebo havárií. K dispozici je Příklad (vzor) Havarijního plánu .

Další informace
V případě dotazů kontaktujte prosím Odpovědnou osobu.