Toxiny - Základní informace MU     


Základní informace MU

Základní informace k problematice (V)RAT

Zákony a vyhlášky
Nakládání s rizikovými toxiny a agens (RAT) a vysoce rizikovými toxiny a agens (VRAT) je na půdě MU regulováno v souladu se Zákonem 281/2002 Sb. a vyhláškou Vyhláška č. 474/2002 Sb. Povolení nakládat uděluje SÚJB (www.sujb.cz ).

Co to jsou RAT a VRAT definují přílohy Vyhlášky: Kompletní seznam zákonů a vyhlášek.

Pravidla na MU - stručné informace
Při nakládání s VRAT je nutné splnit následující hlavní požadavky: Pro nakládání s RAT je třeba splnit ohlašovací povinnost, vést důkladnou evidenci a provádět deklarace.
Detailní informace k možnostem získání povolení od SÚJB a podrobná pravidla MU pro nakládání s RAT a VRAT jsou specifikovány v sekci "Provozní pravidla"

Pověřená osoba MU pro oblast VRAT a RAT
Mgr. Jiří Novák, Ph.D.
Centrum RECETOX, PřF MU
54949 3852, novakj@recetox.muni.cz