PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

ve formátu PDF (318 kB)

   

Jméno a příjmení:

Ladislav Janíček

Kvalifikace:

Ing. (1989), MBA (1997), Ph.D. (2000), Doc. (2005)

Další kvalifikace:

AssocCIPD (1996), Ing. Paed IGIP (2003)

Narozen:

26.06.1964 v Kutné Hoře, Česká republika

Národnost/Občanství:

Česká/Česká republika

Stav:

Ženatý (1990) & 2 děti (1991, 1994)

   

 

   

I

PROFESIONÁLNÍ KARIÉRA

 

 

 

 

1

07.2003-dosud
Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

 

 

07.2003-dosud

Rektorát

Kvestor

 

 

 

 

 

 

 

 

2

05.2001-06.2003
Vysoké učení technické, Brno, Česká republika

 

 

07.2001-06.2003

Centrum vzdělávání a poradenství

Ředitel

 

07.2005-dosud

Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav,  

Docent

 

 

 

 

3

04.2000-05.2002
VR Millennium Group

 

 

 

 

 

 

11.2000-05.2002
Ardonex, a.s. Brno

Předseda představenstva

 

04.2000-12.2000
Virtual Reality Media s.r.o. Praha

Ředitel pro strategii

 

 

 

 

4

06.1997-04.2000
Instituto Formazzione Aziendali Operatori, Italy

 

 

 

An associated consultant for human resources and organisational development

International Consultant (full-time), Project Manager

 

 

 

 

5

12.1990-05.1997

Vysoké učení technické, Brno, Česká republika

 

 

05.1996-05.1997

Institut celoživotního vzdělávání

Ředitel

 

07.1994-04.1996

Fakulta podnikatelská, Brno Business School

Ředitel

 

12.1990-06.1994

Fakulta strojního inženýrství, Letecký ústav 

Odborný asistent

 

 

 

 

6

07.1989-11.1990

Let Kunovice a.s., Česká republika

 

 

07.1989-11.1990

Oddělení rozvoje výpočtových metod

Analytik

 

 

 

 

II

VZDĚLÁNÍ
ukončeno

 

 

 

 

1

01.2004-02.2005

Docent (Řízení kvality) 

28.02.2005

 

 

Řízení kvality ve vzdělávání

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

 

 

 

 

 

2

09.1992-05.2000

Ph.D. (Konstrukční a procesní inženýrství) 

17.05.2000

 

 

Navrhování inženýrských informačních systémů

Vysoké učení technické, Brno

 

 

 

 

 

3

09.1994-12.1998

MBA (Master of Business Administration)

08.12.1997

 

 

Transfer and accreditation of foreign qualifications

Nottingham Trent University, Nottingham, U.K.

 

 

 

 

 

4

09.1989-06.1992

Teoretická kybernetika a matematická informatika

21.06.1992

 

 

Masarykova univerzita vBrně

ukončeny 4 semestry (zahájeno Ph.D. na VUT )

 

 

 

 

 

5

09.1986-06.1989

Ing. (Letecké inženýrství, Stavba letadel)

20.06.1989

 

 

Stavba letadel

Vysoké učení technické, Brno

 

 

 

 

 

6

08.1982-06.1986

Konstrukce a provoz letadel

30.06.1986

 

 

Konstrukce a provoz letadel

Vysoká vojenská letecká škola, Košice, Slovensko

 

 

 

 

 

       

III

DALŠÍ VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE
ukončeno
       

1

09.2001-09.2002

Doplňující pedagogické studium

21.11.2002

 

 

Vysoké učení technické v Brně

 

 

 

kvalifikace Ing. Paed. IGIP

 

 

 

 

 

2

1997

Course on International Aviation Law

21.03.1997

 

 

John Marshall Law School, Chicago, U.S.A.

 

 

 

 

 

3

09.1995-09.1996

Certificate in Distance Education

12.11.1996

 

 

EADTU European Association of Distance Teaching Universities, xxxx, Brussels.

 

 

 

 

 

4

09.1995-09.1996

Certificate in Training & Development

16.09.1996

 

 

Institute of Personnel & Development, London, U.K.

 

 

 

Associate Membership

 

 

 

 

 

5

1995

Course on Intellectual Property Law

10.1995

 

 

John Marshall Law School, Chicago, U.S.A.

 

 

 

 

 

IV

JAZYKY

 

 

 

 

 

 

5: Výborně – 1: Uspokojivě

 

 

 

Čtení

Náslech

Mluva

Psaní

 

 

Čeština

5

5

5

5

 

 

Angličtina

5

5

4

4

06.12.1989 Státní zkouška

 

Ruština

5

4

3

4

10.06.1982 Maturita

 

 

 

 

V

AKADEMICKá výuková činnost

 

 

 

 

 

Odborná specializace

vedení vysokoškolské výuky v oblasti: strategické řízení,

marketing,

projektové řízení

 

 

 

 

 

Datum
Organizace

 

Předmět

 

 

1

09.2005-dosud

Masarykova univerzita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.2009-dosud

ESF

 

Strategické řízení veř. inst.

8h

P,Cv

 

09.2005-dosud

Právnická fakulta

LLM

Corporate Strategy & Law

20h

CŽV

 

09.2007-dosud

Právnická fakulta

MPA

Project Management

20h

CŽV

 

09.2007-dosud

Právnická fakulta

MPA

Managing Strategy in PA

20h

CŽV

 

 

 

 

 

 

 

2

12.1990-dosud

Vysoké učení technické v Brně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.2003-dosud

Letecký ústav FSI

 

Management a marketing

1s,2-1

P,Cv

 

07.2003-dosud

Letecký ústav FSI

 

Ekonomika let. dopravy

1s,3-1

P,Cv

 

09.2002-dosud

Brno Business School FP

MBA

Strategické řízení

40h

CŽV

 

09.2005-dosud

Brno Business School FP

MBA US

Marketing Management

20h

CŽV

 

09.1994-06.2008

Letecký ústav FSI

 

Projektování vrtulníků

1s,2-0

P

 

09.2000-06.2004

Centrum vzd.&porad.

 

Řízení leteckých organizací

3x16h

CŽV

 

09.2000-06.2004

Centrum vzd.&porad.

 

Řízení projektů

3x16h

CŽV

 

09.2000-06.2004

Centrum vzd.&porad.

 

Řízení mezinár. projektů

3x16h

CŽV

 

09.2000-06.2004

Centrum vzd.&porad.

 

Řízení civilního letectví

16h

CŽV

 

12.1990-06.1994

Letecký ústav FSI

 

Stavebná mechanika LK

1s,4-3

P,Cv

 

12.1990-06.2004

Letecký ústav FSI

 

Konstr. a pevnost letadel

2s,4-3

P,Cv

 

12.1990-06.2004

Letecký ústav FSI

 

Konstrukční cvičení

2s,0-5

Cv

       

 

 

 

 

VI

KONKRÉTNÍ ODBORNÉ ZKUŠENOSTI

 

 

 

 

1

Řízení a koordinace mezinárodních projektů

V letech 1992 - 2004 působím v manažerských pozicích pro řízení a implementaci mezinárodních a Evropskou komisí financovaných projektů (Phare, Socrates, Tempus...), jakož i bilaterálních projektů British Know-How Fund v oblasti manažerského vzdělávání. V letech 1997-2000 jsem byl manažerem programové koordinační jednotky Phare pro oblast distančního vzdělávání pro země střední a východní Evropy v Budapešti pro Evropskou komisi s přímou zodpovědností za implementaci 80 mezinárodních kontraktů mezi Evropskou komisí v Bruselu a European Training Foundation v Turíně ve 13 zemích střední a východní Evropy

 

2

Řízení vzdělávání a vzdělávacích projektů v akademické oblasti

Od roku 1994 jsem v manažerských pozicích v univerzitních ústavech se zodpovědností za řízení zejména celoživotního vzdělávání  (ředitel Brno Business School Fakulty podnikatelské VUT (1994-1996), ředitel, Institutu celoživotního vzdělávání VUT (1996-1997), ředitel Centra vzdělávání a poradenství VUT (2001-2003).

Působil jsem jako konzultant pro Národní vzdělávací fond v oblasti MBA studií a řízení kvality v oblasti manažerského vzdělávání (1995-2000). Člen evaluační komise České asociace MBA škol (1998-dosud).

V letech 1997-2000 jsem působil trvale v Budapešti jako manažer programové koordinační jednotky pro Phare multinárodní program pro distanční vzdělávání s přímou zodpovědností za vybudování sítě 11 národních kontaktních bodů pro distanční vzdělávání (při ministerstvech školství) ve 13 zemích střední a východní Evropy, 45 distančních vzdělávacích center na univerzitách v těchto zemích střední a východní Evropy, přímá zodpovědnost za koordinaci vývoje 27 distančních vzdělávacích programů. V rámci kontraktu pracoval na přípravě implementace prvků Programu a evaluaci na European Training Foundation v Turíně. 

 

 

Od roku 1995 dosud jsem řídil projekty přenosu zahraničních kvalifikací (MBA, MSc, MPA, LLM, kvalifikace CIPD...) do České republiky:

·         validace a přenos kvalifikace CTP Certificate in Training Practice na Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze a Brno Business School pro CIPD Chartered Institute of Personnel and Development a validace dvou realizačních center (1995-1996)

·         mezinárodní validace studií MBA Master of Business Administration (včetně distance education DE MBA), 2001 na Brno International Business School

·         mezinárodní validace a přenos britské kvalifikace LLM (Corporate Law) Master of Laws na Právnickou fakultu MU (2002-2005) a předseda řídícího výboru studia (2005-dosud); člen akademické rady studia

·         mezinárodní validace a přenos britské kvalifikace MPA (Administration Law) Master of Public Administration na Právnickou fakultu MU (2005-2007) a předseda řídícího výboru studia (2007-dosud); člen akademické rady studia

·         příprava validace a přenos kvalifikací (ve spolupráci s Nottingham Trent University a Liverpool John Moore University (2008-dosud)

o        MSc (Sport Management) na Fakultu sportovních studií MU (validace 05.2011)

o        MPA (management) ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou (validace 05.2001)

o        MPA (Health management) na Fakultu lékařskou MU (2008-dosud)

V letech 1998-2003 absolvoval zahraniční pobyty zaměřené jednak na monitorování implementace koordinovaných projektů a jednak na pobyty na zahraničních vzdělávacích institucích jednak v UK a jednak v EU (UK, Belgie, Itálie, Španělsko, Německo) jakož i v zemích střední a východní Evropy. MBA disertační práce byla zaměřena na řízení vzdělávání a přenos zahraničních kvalifikací do České republiky.

 

3

Praxe v průmyslu, konzulační a vzdělávací činnost v průmyslu
Letecký průmysl a státní správa v oblasti civilního a vojenského letectví

Specifická zkušenost je spojena zejména s prací v podniku Let Kunovice a.s. (1989-1990) v oddělení rozvoje pevnostních výpočtových metod leteckých konstrukcí. Od roku 1994 řídil řadu konzultačních projektů pro průmyslové organizace v Čechách  na Slovensku v oblasti systémů řízení a řízení projektů.

V letech 1999-2004 jsem řídil mezinárodní evropský projekt Phare (1999-2002) na harmonizaci legislativy ČR a EU v oblasti civilního letectví zaměřený na:

·         vývoj mezinárodně akreditovaných kvalifikačních kurzů v oblasti evropského leteckého práva a jednotných evropských leteckých předpisů JAR

·         vývoj a implementaci konzultačního systému pro podporu zavádění jednotných evropských leteckých předpisů v ČR ve spolupráci s Úřadem pro civilní letectví ČR

·         vybudování, implementace, akreditace a řízení mezinárodně akreditovaného systému vzdělávání pro evropské letecké právo a jednotné evropské letecké předpisy JAR při Vysokém učení technickém v Brně  (1999-2004) pod mezinárodní akreditací Britského úřadu pro civilní letectví v Londýně a Sdružených leteckých úřadů v Hoofddorpu v Amsterdamu ve spolupráci s Úřadem pro civilní letectví v Praze a Odborem civilního letectví Ministerstva dopravy ČR a Leteckým úradom Slovenkej Republiky.

Projekt měl twinningový komponent realizovaný ve spolupráci s britským Ministerstem dopravy a britským Úřadem pro civilní letectví. Systém byl v roce 2003 uznán ECAC European Civil Aviation Conference (evropská větev ICAO International Civil Aviation Organisation, Montreal) se sídlem v Pařízi jako způsobilý pro realizaci kvalifikačního akreditovaného vzdělávání v zemích střední a východní Evropy pro evropské letecké právo a jednotné evropské letecké předpisy

V letech 2000-2001 jsem byl ředitelem pro strategický rozvoj společnosti Virtual Reality Media s.r.o. s přímou zodpovědností za řízení výrobní a vývojové divize v Brně realizující  vývoj a výrobu profesionálních leteckých simulátorů a multimediálních výukových progranů. Od 10.2000-05.2002 pak současně působil jako předseda představenstva a.s. Ardonex, holdigové společností skupiny VR Millenium Group – VRM Praha, s.r.o. a společností skupiny VR Millenium ve Vídni, Bratislavě, Budapešti a Kijevě.

 

3

Řízení vysokých škol
Od roku 1998 se zabývá oblastí řízení vysokých škol. Spolupracoval s Centrem pro studium vysokého školství na realizaci výzkumného programu „Rozšíření a proměny terciálního vzdělávání“, kde přispěl kapitolou o metodách řízení vysokých škol.
Odborně se profiluje v oblasti systému řízení kvality ve vysokoškolských vzdělávacích programech zejména v souvislosti s akreditacemi zahraničních kvalifikací.
Od roku 2003 dosud pracuje jako kvestor Masarykovy univerzity v Brně s komplexní zodpovědností za řízení administrativních procesů na univerzitě s ročním rozpočtem asi CZK 6 mld v oblastí řízení ekonomiky a financí, personalistiky, investic a provozu univerzity. Odborně se zabývá a koordinuje oblast projektového řízení a financování na MU. Současně je zodpovědný za řízení Programu rozvoje infrastruktury univerzity (2002-2011), tj, za rekonstrukce historických objektů MU ve měste Brně (2002-2008) a zejména výstavbu univerzitního kampusu (Kč 6.500 mil) (2004-2011).

 

VII

PROFESNÍ ČLENSTVÍ
Level

 

 

 

1

09.1996-dosud

Chartered Institute of Personnel and Development

Associate Member

 

 

London, U.K.

 

 

2

09.1996-dosud

Asociace strojních inženýrů

Člen

 

 

Brno

 

 

3

09.2007-dosud

Nadace Leoše Janáčka, Správní rada

Člen

 

 

Brno

 

 

 

 

 

 

VIII

VYBRANÉ PROJEKTY

 

 

 

 

1

2000-2003

Název:

Socrates-Minerva: Distance Course for Public Servants

 

 

Kontraktor:

European Commission, Brussels, Belgium

 

 

Project ID:

Socrates 70772-CP-2-2200-1-CZ-MINERVA-ODL / 150 kEUR

 

 

Postavení:

Contractor

Countries:

CZE-D,E,I,UK

 

 

2

1999-2002

Název:

European Civil Aviation Development Scheme in CR

 

 

Kontraktor:

European Commission, Brussels, Belgium

 

 

Project ID:

Phare Tempus IB_JEP-14121-1999 / 194 kEUR

 

 

Postavení:

Contractor

Countries:

CZE-I,UK

 

3

2000-2001

Název:

Vývoj pilotního simulátoru letounu L-159 pro Letectvo Armády ČR

 

 

Kontraktor:

Ministerstvo obrany ČR/280mln Kč

 

 

Postavení:

Vedoucí vývoje

Země:

CZE

 

 

 

 

4

2000-2001

Název:

Vývoj simulátoru FNPT letounu Boeing 737

 

 

Kontraktor:

ÖLS Letecká škola Gratz a Austrian Airlines/90mln Kč

 

 

Postavení:

Vedoucí konzultant

Země:

CZE-A

 

 

 

 

5

1997-1999

Název:

Phare Multi-country Programme for Distance Education

 

 

Kontraktor:

European Training Foundation, Torino, Italy

 

 

Project ID:

Phare ZZ-95.07 & Phare ZZ-96.17 / 15 mln EUR

 

 

Postavení:

Manager

Countries:

ALB,BIH,BG,CZE,E,H,LV,LT,MC,PL,RO,SK,SLO

 

 

 

 

6

1997-2000

Název:

National Network of EuroStudy Centres

 

 

Kontraktor:

European Commission, Brussels, Belgium

 

 

Project ID:

Phare Tempus S_JEP 12359-97 / 290 kEUR

 

 

Postavení:

Contractor

Countries:

CZE-B,F,FI,I,UK

 

 

 

 

7

1995-1997

Název:

Centre for Continuing Education, Technical University of Brno

 

 

Kontraktor:

European Training Foundation, Torino, Italy

 

 

Project ID:

Phare Tempus S_JEP 09093-95 / 350 kEUR

 

 

Postavení:

Director

Countries:

CZE-E,F,I,UK

 

 

 

 

8

1997-1998

Název:

Quality Assessment & Assurance of Management Training in CR

 

 

Kontraktor:

National Training Fund, Prague, Czech Republic

 

 

Project ID:

Phare CZ 9305-01-01-03 / 30 kEUR

 

 

Postavení:

Consultant

Countries:

CZE

 

 

 

 

9

1997-1998

Název:

Development of Trainer Training Qualifications in CR

 

 

Kontraktor:

British Know How Fund, UK

 

 

Project ID:

British Know How Fund CNTR 96-0935A / 80 kGBP

 

 

Postavení:

Validation Manager

Countries:

CZE-UK

 

 

 

 

10

1995-1997

Název:

Training of Trainers & Development of Training Institutions in CR

 

 

Kontraktor:

British Know How Fund, UK

 

 

Project ID:

British Know How Fund CNTR 96-0935A / 2.1 mln GBP

 

 

Postavení:

Head of the Programme Office

Countries:

CZE-UK

 

 

 

 

 

 

IX.

Vybrané publikace

 

 

 

Publikace

 

[1]

Ahijado, M.; Drdla, M.;Janíček, L., Rais, K.; Stehlík, V., Instituce, ekonomie a politiky EU, Computer Press Brno, 2002, ČJ, autorský podíl 30%

R

 

Učební texty

 

[2]

Janíček, L.; Understanding Strategy and Strategic Management, Učební text MBA, Brno Business School, 2009, ČJ, autorský podíl 100%

 

 

[3]

Janíček, L.; Business Environment, Učební text MBA, Brno Business School, 2000, 2008, ČJ, autorský podíl 100%

 

 

[4]

Janíček, L.; Podniková strategie a právo, Učební text LLM, Právnická fakulta MU, 2005, 2009, ČJ, autorský podíl 100%

 

 

[5]

Janíček, L.; Řízení, správa a monitorování projektů, Učební text MPA, Právnická fakulta MU, 2007, 2009, ČJ, autorský podíl 100%

 

 

[6]

Janíček, L.; Řízení strategie a zdrojů ve veřejné správě, Učební text MPA, Právnická fakulta MU, 2007, 2009, ČJ, autorský podíl 100%

 

 

Odborné práce

 

[7]

Janíček, L., Metody navrhování inženýrských informačních systémů, Disertační práce, Vědecké spisy VUT v Brně, 2000

R

 

[8]

Janíček, L., Analysis and Design of the Conception for the Development of MBA Studies in the Context of the National Education System, MBA Dissertation Theses, Nottingham Trent University, Nottingham, U.K., 1997

R

 

Studijní podklady a odborné texty

[9]

Janíček, L, Řízení kvality ve vzdělávání. Případové studie MBA, MPA, LLM a MSc, studijní podklad, seminář, projekt Interface OP VK, 2010, autorský podíl 100%

 

[10]

Janíček, L, Systémy řízení kvality ve vzdělávání, studijní podklad, seminář, Rozvojový projekt MU 2008, autorský podíl 100%

 

[11]

Janíček, L., Quality Assurance Gudelines for Course Module Development Project, Circular VI/1999, ZZ.95.07 and ZZ.96.17 Phare Multi-country Programme for Distance Education European Training Foundation, 1999, AJ

 

[12]

Janíček, L., Copyrights and Intellectual Property Protection for Course Module Development Project, Circular V/1999, ZZ.95.07 and ZZ.96.17 Phare Multi-country Programme for Distance Education European Training Foundation, 1999, AJ

 

[13]

Damyanovic, U., Janíček, L., Nipper, S., Sartorelli, P.: Programme Compendium ZZ.95.07 and ZZ.96.17 Phare Multi-country Programme for Distance Education European Training Foundation, 1999, AJ, autorský podíl 25%

 

 

Odborné články

[14]

Janíček, L, Pištěk, A. Technological Trends in Simulation Technology in Aviation and Pilot Training , 25th International Congress of Aeronautical Sciences ICAS, Yokohama, Japan 2004, AJ

R

[15]

Janíček, L, Píštěk A., Novák, J., Training Aspects of Implementation of JAR Regulations in the Czech Republic, 25th International Congress of Aeronautical Sciences ICAS, Yokohama, Japan 2004, AJ

R

[16]

Janíček, L, Keřkovský, M, Drdla, M, MBA Studies in the Czech Republic, Journal of Teaching in International Business, International Business Press, New York, pg 133-156, iss 3/4 2002, AJ, ISSN 0897-5930

R

 

[17]

Janíček, L., Hodnocení ekonomické prospěšnosti nasazení CA-technologií – Díl I/II., Letecký zpravodaj, 1/2000 a 2/2000, Výzkumný a zkušební letecký ústav Praha, ISSN1212-2572

R

 

[18]

Janíček, L., Ekonomická prospěšnost nasazení CA-technologií – Díl I./II., MM Průmyslové spektrum 3/2000 a 4/2000, Praha, ISSN1212-2572

R

 

[19]

Janíček L., Celoživotní vzdělávání. Druhá dimenze národního vzdělávacího systému – Díl I./II. a III., Hospodářské noviny- Kariéra, č. 27, 28, 29/1996, ISSN 0862-9587

R

 

[20]

Janíček L., Celoživotní vzdělávání jako nástroj personální strategie, časopis Personal, č.4/1996, Praha, 1996

R

 

Studie

 

[21]

Janíček, L., Analýza vzdělávacích potřeb jako východisko celoživotního vzdělávání, Sborník konference MŠMT 13-14.5.2001

 

 

[22]

Janíček, L., Metody pro strategické řízení vysokých škol, Výzkumný projekt MŠMT „Rozšíření a proměny terciálního vzdělávání“, Část 4. Strategické studie, Centrum pro studium vysokého školství, 2001

R

 

[23]

Janíček, L., History and Concepts of MBA, Brno Business School, Brno, Studie, 1999

 

[24]

Žaludova A., Chadt, K., Janíček, L., Legát, V., Nenadal, J., Šafaříková, V., Quality Assessment and Quality Assurance of Management Training, Národní vzdělávací fond, Praha, 1998

R

 

[25]

Janíček, L., Lojda, J., Analýza a návrh koncepce rozvoje celoživotního a distančního vzdělávání na VUT v Brně, Analytická studie, VUT v Brně, 1998

R

 

[26]

Janíček, L.,  Procesní model řízení kvality vzdělávacích institucí, QAMT/JAN/09/970507 (A Process Model for  Quality Management of Training Institutions, QAMT, 1997), Studie, Národní vzdělávací fond, Praha 1997

 

 

[27]

Janíček, L., Janíčková, L., Empirické učení, Národní vzdělávací fond Praha, 1997, Studie

 

 

[28]

Janíček, L., Moderní metody manažerského vzdělávání, Studie, Národní vzdělávací fond Praha 1997

 

 

[29]

Janíček, L., Vybrané základní názvosloví dalšího vzdělávání, Národní vzdělávací fond Praha, 1997, Studie

 

 

[30]

Janíček, L., Řízení kvality a koordinace kvalifikačního rozvoje trenérů, QAMT/JAN/12/971008 (Quality Management and  its Coordination with the Development of Trainers, QAMT, 1997), Národní vzdělávací fond Praha, 1997, Studie

 

 

[31]

Janíček, L., Analýza koncepce a rozvoje studií MBA v kontextu manažerského vzdělávání v rámci národní vzdělávací soustavy ČR, Studie, Národní vzdělávací fond Praha, 1996

R

 

Konferenční příspěvky

[32]

Janíček, L, Human resource and management development as the key element of the organisational development of the higher education institutions, Konference EAIR -The European Higher Education Society, Praha 2002, AJ

R

 

[33]

Janíček, L., Development of Life-long Learning System in the Czech Republic in the Context of Information Society and its Role in the Process of European Integration, International Conference, Konferenční příspěvek, Masaryk University of Brno, 1998, ISBN 80-210-1931-X, AJ

 

 

[34]

Janíček, L., Position and Concepts for the Development of the System for Continuing Education in the Czech Technical Universities, International Conference 17-19 September 1998, Konferenční příspěvek, University of Zilina, 1998, ISBN 80-7100-559-2

 

 

[35]

Janíček L., Píštěk A., Gevaert D., Vanneuville J.; Macroeconomic Analysis of the Czech Aircraft Industry; ACE Phare International Conference on Business Development in CEEC, 1995, ISBN 80 214 696 8, AJ, autorský podíl 90%

R

 

 

R

Podléhající recenzi

 

 

X

MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ POBYTY

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhodobé pobyty (včetně konzultačních a monitorovacích projektů )

 

 

Země

Cílová organizace

Roky

Pobyt (týdny)

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgie

European Commission, Brussels

1997-2003

24

 

 

Bulharsko

National Centre for Distance Education

1997-1999

2

 

 

Estonsko

National Contact Point for Distance Education

1997-1999

2

 

 

Maďarsko

Phare Programme Co-ordination Unit

1997-2000

116

 

 

Itálie

European Training Foundation

1997-2000

28

 

 

Lotyšsko

National Contact Point for Distance Education

1997-1999

1

 

 

Litevsko

Lithuanian Centre for Distance Education

1997-1999

1

 

 

Polsko

National Centre for Distance Education

1997-1999

3

 

 

Slovensko

National Centre for Distance Education

1997-1999

6

 

 

Slovinsko

National Contact Point for Distance Education

1997-1999

2

 

 

UK

The Nottingham Trent University

1994-2010

36

 

 

UK

The University of Glasgow

1993-1997

12

 

 

UK

Nissan, Sunderland, Training Department

1996

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Přímá zodpovědnost za systematické a dlouhodobé monitorování implemnetace 80 transnárodních projektů  realizovaných v těchto zemích v letech 1997-2000

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátkodobé pracovní návštěvy

 

 

Země

Cílová organizace

Roky

Počet pobytů

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgie

Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende

1996-1997

3

 

 

Finsko

University of Helsinki, University of Turku

1996

1

 

 

Německo

University of Stuttgart

1993

1

 

 

Hong Kong

Trade & commerce sector, Hong Kong

1997

1

 

 

Itálie

Politecnico di Torino

1996,1997

5

 

 

Polsko

Nicolas Copernicus University, Torun

1995,1996

2

 

 

Španělsko

Universidad de Sevilla

1995

1

 

 

Španělsko

Universidad Politecnica de Madrid

1995,1996

2

 

 

UK

University of Bristol
1996-2001
5

 

 

UK

UK Civil Aviation Authority, Londýn
1999-2001
8

 

 

UK

UK Department of Transport, Londýn
1999-2001
3

 

 

UK

Lancashire Enterprises plc., Preston

1995-1996

1

 

 

 

XI

REFERENCE

 

1

Jméno:

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D..

 

Postavení:

Rector

 

Organizace:

Masaryk University

 

Adresa:

Žerotínovo nám. 9

Telephone:

+420.54949 1001

 

 

CZE-601 77 Brno

Telefax:

+420.54949 1060

 

Země:

Czech Republic

E-mail:

rektor@muni.cz

 

2

Jméno:

Prof. Ing. Karel Rais, CSc.

 

Postavení:

Rector

 

Organizace:

Brno University of Technology

 

Adresa:

Antonínská 1a

Telephone:

+420.54114 5200

 

 

CZE-601 90 Brno

Telefax:

+420.54121 1140

 

Země:

Czech Republic

E-mail:

rektor@ro.vutbr.cz

 

XII

KOMUNIKAČNÍ ÚDAJE

 

 

Domů:

Ladislav Janíček

 

 

 

V Úvoze 672

 

 

 

CZE-679 02 Rájec-Jestřebí

 

 

Telefon:

+420-606 67 68 66

 

 

Fax:

+420-549 49 10 60

 

 

E-mail:

janicek@rect.muni.cz

 

       

TímTímto potvrzuji, že všechna zhora uvedená data v životopise jsou kompletní a pravdivá.

Nezatajil jsem, nepřecenil ani jinak záměrně nezkreslil žádné skutečnosti podstatné pro potřeby, pro které byl tento životopis vyhotoven.

Pro ověření lze využít výše uvedené reference, pokud bude třeba.

 

 

PODPIS:

 

DATUM:

10. února 2011

JMÉNO:

Ladislav J a n í č e k

MÍSTO:

Brno