Dámy a pánové,

předkládáme Vám výroční zprávu MU za rok 1997, v pořadí již čtvrtou, a tedy i s pocitem, že jsme vytvořili tradici informování veřejnosti a základ pro dlouhodobé hodnocení naší alma mater.

Rok 1997 bude vždy příkladem přímé závislosti rozsahu činnosti univerzity na ekonomickém vývoji státu a současně i příkladem schopnosti vypořádat se s nepříznivými vnějšími podmínkami. Ve všech základních ukazatelích, z hlediska kvantitativního posouzení, můžeme konstatovat, že univerzita navázala na dynamický rozvoj v minulých letech. Tento rozvoj však byl zásadně přibržděn tzv. ekonomickými balíčky v podmínkách relativně vysoké inflace. Bude-li tento trend pokračovat, pak to znamená zpomalení nebo zastavení rozvoje vysokého školství i přes obětavou snahu celé akademické obce a zaměstnanců univerzity. Zatím jsme byli schopni se s touto situací vypořádat, ale museli jsme využít všechny rezervy a spoléhat se na aktivitu našich pracovníků a na nestandardní řešení.

Potěšil nás samozřejmě velký zájem uchazečů o naši univerzitu a my se jim snažíme v rámci možností rozšířit nabídku studijních oborů i sociálního zázemí. Vytvořili jsme podmínky pro otevření nové Fakulty sociálních studií, rozšířili jsme kapacitu kolejí a pečlivě hodnotíme názory studentů i absolventů na MU. Uvedená hospodářská opatření odložila dokončení budovy ESF, ale toto zdržení bude jen několik měsíců. V investiční politice věnujeme hlavní pozornost budování zázemí pro rozvoj Lékařské a Přírodovědecké fakulty v Bohunicích, kde prvním konkrétním výsledkem je získání areálu MEDIPO a určitý pokrok v řešení vlastnictví pozemků pro následnou výstavbu.

Existence řady čtyř výročních zpráv dává možnost dobrého srovnávání a hodnocení. To konečné a spravedlivé hodnocení přijde až za řadu let v úspěších nebo prohrách našich absolventů.

Eduard Schmidt

rektor