2003     2002     2001    2000     1999     1998    1996     ic_mug.gif (2286 bytes)  

                      VÝROČNÍ ZPRÁVA

                                 MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ       

                      1997


puntikor.gif (104 bytes)  Proslov rektora MU puntikor.gif (104 bytes) UNESCO
puntikor.gif (104 bytes) Věda a výzkum puntikor.gif (104 bytes) Mezinárodní polit. ústav
puntikor.gif (104 bytes) Pedagog. činnost puntikor.gif (104 bytes) Akademický senát
puntikor.gif (104 bytes) Mezinárodní spolupráce puntikor.gif (104 bytes) Archív MU
puntikor.gif (104 bytes) Péče o studenty, ediční činnost, koleje a menzy puntikor.gif (104 bytes) Cenrum pro další vzdělávání učitelů
puntikor.gif (104 bytes) Management puntikor.gif (104 bytes) Katedra odborné jazykové přípravy
puntikor.gif (104 bytes) Vědecká rada puntikor.gif (104 bytes) Ústav výpočetní techniky, Knih.-informační. systém
puntikor.gif (104 bytes) Katedra tělesné výchovy

 

                                FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY

puntikor.gif (104 bytes)  Lékařská fakulta puntikor.gif (104 bytes) Právnická fakulta
puntikor.gif (104 bytes) Přírodovědecká fakulta puntikor.gif (104 bytes) Pedagogická fakulta
puntikor.gif (104 bytes) Filosofická fakulta puntikor.gif (104 bytes) Ekonomicko-správní fakulta
puntikor.gif (104 bytes) Fakulta informatiky