Příprava UKB

Realizace výstavby UKB

   - ILBIT

   - AVVA

           - Modrá etapa

           - Žlutá/Zelená etapa

           - etapa Infrastruktura

Další informace

Hlavní účastníci výstavby

Tiskové zprávy a články o UKB

Kontakt

 

 

UNIVERZITNÍ KAMPUS MASARYKOVY UNIVERZITY

V BRNĚ-BOHUNICÍCH

 

 

Projekt výstavby nového Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích (UKB) je součástí Programu 233 330 „Rozvoj materiálně-technické základny Masarykovy univerzity v Brně“ schváleného vládou České republiky v roce 2002 a v roce 2005.

Univerzitní kampus MU v Brně-Bohunicích, tvořený takřka 90 000 m2 užitných ploch pro výuku a výzkum, se stane po dokončení výstavby moderní vzdělávací a výzkumně-vývojovou základnou MU. Poskytne zázemí Lékařské fakultě, chemickým a biologickým oborům Přírodovědecké fakulty a Fakultě sportovních studií. Kapacita areálu nového kampusu je navržena pro  cca 4800 studentů a cca 800 vysokoškolských pedagogů, vědecko-výzkumných pracovníků a ostatních pracovníků..

Výuku i biomedicínský výzkum podpoří rovněž sousedství a propojení kampusu s Fakultní nemocnicí Brno, jednou z největších fakultních nemocnic v České republice. Počítá se rovněž s vazbou na podnikatelské aktivity vývojového a inovačního charakteru v objektech, jejichž vybudování se předpokládá západně od UKB.

Na dalších přibližně 16 ha rozvojového území v bezprostředním okolí areálu nového univerzitního kampusu bude postupně v letech 2006–2015 vybudována podpůrná infrastruktura, zejména ubytovací zařízení pro studenty a zaměstnance MU, stravovací a obchodní zařízení, sportoviště a společenské zázemí. Areál později esteticky doplní také nová botanická zahrada Přírodovědecké fakulty MU.

Celkové náklady stavby Univerzitního kampusu Bohunice bez souvisících investic budou v letech 2002–2008 činit 5,1mld. Kč.

 

Příprava Kampusu

 

Urbanisticko-architektonická soutěž (prosinec 2000)

 

Záznamy z jednání v Parlamentu

Usnesení vlády České republiky

Jednotlivé dokumenty jsou k nahlédnutí na stránkách Usnesení úřadu vlády ČR.

Zprávy o Programu 233 330 Rozvoj materiálně-technické základny MU v Brně

 

 

S výjimkou Žluté/Zelené etapy stavby Akademický výukový a výzkumný areál je příprava výstavby UKB dokončena. Územní rozhodnutí na výstavbu celého kampusu a stavební povolení pro výstavbu stavby ILBIT a Modré etapy a etapy Infrastruktura  stavby AVVA jsou pravomocná. Projektová a investorská příprava Žluté/Zelené etapy v současné době probíhá. Vydání stavebního povolení a zahájení otevřeného zadávacího řízení pro výběr generálního dodavatele pro tuto etapu je plánováno na podzim 2006.

 

 

Realizace výstavby Kampusu

 

Program rozvoje materiálně technické základny MU byl zahájen v roce 2002 realizací rozsáhlého programu obnovy, rekonstrukcí a modernizace historických budov MU v Brně a projektovou přípravou výstavby areálu nového univerzitního kampusu MU v Bohunicích. Samotná výstavba UKB byla zahájena v roce 2004 s plánovaným ukončením v roce 2008.

 

 

Výstavba UKB probíhá ve dvou stavbách:

 

 

Další informace o Kampusu

 

Informace o průběhu výstavby projektu

Informace o veřejných zakázkách

Fotogalerie (modrá a červená etapa)

 

 

 

Hlavní účastníci výstavby Kampusu

 

Investor
Masarykova univerzita  
   
Generální projektant
A PLUS BRNO a.s.
   
Manažer projektu
Bovis Lend Lease, a.s.
   
Právní poradce JUDr. Vít Horáček
advokátní kancelář Glatzová &Co
 
   
Finanční manažer
ČMZRB, a.s.
   
Úvěrový partner
Evropská investiční banka
   
   
Generální dodavatelé jednotlivých etap výstavby:
   
Stavba ILBIT  
„Sdružení ILBIT“ tvořené společnostmi  
   
IMOS Brno, a.s.
   
a  
   
Metrostav, a.s.
   
   
Stavba AVVA – Modrá etapa  

Sdružení „Sdružení ŽS Brno, a.s. & OHL“ tvořené společnostmi

 
   
OHL ŽS, a.s.
   
a  
   
Obrascón Huarte Lain, S.A.
   
   
Stavba AVVA – etapa Infrastruktura  
   
IMOS Brno, a.s.

                           

 

Tiskové zprávy a články o UKB

 

        2006

2005

2004

 

2003

 2002

 

 


Kontakt:

hlavní inženýr výstavby UKB MU

Ing. Jiří Richter

tel.: 549 49 6898

e-mail: richter@rect.muni.cz